In Nepali

युसीमासको स्थापना पछाडिको प्रमुख उदेश्य बालबालिकामा अन्तर्निहित क्षमताको आविष्कार गर्नु नै हो| तपाईंका बालबालिकाहरुमा अति कलिलो उमेर देखि नै पढाइ प्रति रुचि जगाउन उनीहरुमा स्मरण शक्ति, एकाग्रता, रचनात्मक क्षमता, कल्पनासिलाताको अत्याधिक विकास गराउनु युसीमासको अर्को उदेश्य हो| यसले तपाईंका बालबालिकाहरुलाई जीवनको पुर्बार्ध देखिनै आत्मविश्वासका साथ कुनै पनि  समस्या र चुनौतिहरुको सामना गर्न सफलता हासिल गर्न सहयोग गर्दछ|

In English

UCMAS means Universal Concept Mental Arithmetic System, it’s main purpose behind the establishment is to discover the genius within the child at very early age of their life. To enhance the learning in your children through improved mind concentration, enhanced memory and creativity, to build up the confidence of children through their improved logical and analytical capacity and to make them prepare to face any real life competition and meet the deadlines.